CEWEP, Evropská konfederace spaloven, se domnívá, že produkty by měly být v první řadě navrženy a vyrobeny tak, aby byly vhodné k recyklaci a tedy k dalšímu využití. Plán zdůrazňuje, že „v současnosti recyklované materiály uspokojují pouze 12% evropské poptávky po materiálech” a CEWEP věří, že pro zvýšení tohoto podílu je klíčová kvalitní recyklace. Konfederace podporuje recyklaci, která produkuje nové materiály jenž dokáží ekologicky, technicky a ekonomicky nahradit panenské materiály.

Spalitelná část zbytkového odpadu, který nemůže být recyklován tímto udržitelným způsobem, by měla být zpracována v zařízeních pro energetické využití odpadů (ZEVO), které slouží jako důležitý aktivátor oběhového hospodářství. Pomáhají vyhnout se tomu, aby se s nerecyklovatelným odpadem nakládalo neudržitelným způsobem, což je skládkování, nebo se přepravoval do regionů bez řádné infrastruktury pro zpracování odpadu.

Zdroje z odpadu by měly být v Evropě využívány v co největší míře tím, že z odpadu budou zpátky získávány materiály a energie. Jak akční plán rovněž zdůrazňuje, vývoz milionů tun odpadu EU do třetích zemí může být z hlediska životního prostředí a efektivity zdrojů škodlivý……

Zdroj: https://www.prumyslovaekologie.cz/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *