Izolační směsi EPS

systému ThermoWhite®

1. Příprava k realizaci

Ideální stav stavební připravenosti pro pokládku systému ThermoWhite®.

Všimněte si rozvodů v podlaze a zkuste zauvažovat nad způsobem řešení v případě pokládky klasických polystyrenových panelů.Úspora v podobě systému ThermoWhite je nasnadě. Času i peněz.

2. Průběh realizace

Systém ThermoWhite je pokládán do ideální roviny s max. odchylkou ± 5mm.

Při následné pokládce systémových desek podlahového topení oceníte rovinu povrchu, nebo úsporu betonu, pokud bude aplikován rovnou na izolaci systému ThermoWhite.

2. Finální stav

Finální plocha. Rozvody jsou skryty (a odizolovány) v podlaze.Veškeré nedokonalosti základové desky, či stropu byly vyrovnány. Úspora financí je skryta v menší spotřebě materiálu finálních vrstev.

Povrch je plně pochozí (po 2-3 dnech) a určen k návazným pracem stavby.

Produkty

systému ThermoWhite®

WD 70 R/N

Na minerálech založená tepelná a zvuková izolace pro běžný a vyšší stupeň zatížení s vylepšenými izolačními vlastnostmi. Jedná se o rozšíření výrobku WD 100 R s čerstvě napěněným EPS granulátem.

WD 100 R

Na minerálech založená tepelná a zvuková izolace (hluk přenášený konstrukcí) pro běžné zatížení.

WD 130 R

Na minerálech založená tepelná a zvuková izolace pro vyšší stupeň zatížení.

Nová tepelná izolace bez kompromisů.

Technické parametry

Technická data
popis parametry WD 70 R/N WD 100 R WD 130 R
Jmenovitá hodnota tepelné vodivosti λ10 vlhkost, 90/90 0,0444 W/mK 0,0464 W/mK 0,0550 W/mK
Sypná hustota suché malty EPS LD 70 kg/m³ 82 kg/m³ 120 kg/m³
Objemová hmotnost čerstvé malty FMD 100 kg/m³ 130 kg/m³ 160 kg/m³
Suchá objemová hmotnost DMD 90 kg/m³ 110 kg/m³ 145 kg/m³
Chování při dotvarování 10 let při tlaku 10 kPa CC ≤ 1,2% ≤ 1,3% ≤ 1,2%
Tlakové napětí při 10% stlačení CS (10)70 70kPa 70kPa 80kPa
Stabilita rozměrů při namáhání tlakem a teplotou DLT (1)5 ≤ 3%
Odpor vůči difúzi vodních par při 3 cm µ*d = ≤ 6 m
Klasifikace hořlavosti dle EUROTŘÍDY E
Skupina zrna přísad EPS 50% 0-8 R/50% 2-8 N 0-8 R 0-8 R
Nasákavost při krátkodobém částečném ponoření ≤ 2,0 kg/m²
Spotřeba vody při aplikaci na 1m³ 36 litrů 40 litrů 45 litrů
Minimální tloušťka vrstvy 35 mm 35 mm 25 mm
Zatížení při vrstvě 10 cm 16 kN/m² 10 kN/m² 16 kN/m²
Stlačitelnost při zatížení (rozdíl mezi dL a dF) při 5 kPa (500 kg/m²) 0,5 mm 0,5 mm 0,3 mm
Doba zpracování (20°C /60 % vlhkost) cca. 40 min
Teplota zpracovatelnosti min/max +5° / +35°C
Doba po které je aplikovaná vrstva pochozí 24 hodin* 2 dny* 2 dny*
Zralost pro pokládání od (měření CM) ≤ 12 CM-%
Při vestavné tloušťce do 200 mm (23°C /50 % vlhkost) cca. 2 dny** cca. 5 dní** cca. 5 dní**
Obsah vyrovnávací vlhkosti v návaznosti na (ÖNORM) EN 12429 5,5 M%
Snížení kročejového hluku (dle EN ISO 717-2) 25 dB 25 dB
Certifikace
Technický list TL WD-70-R/N TL WD-100-R TL WD-130-R

* v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu, ** orientační údaje, CM-měření nutné

Ostatní produkty

systému ThermoWhite®

ThermoWhite® Speed Up

Urychlovač vysychání pro veškeré ThermoWhite WD výrobky.

Významně zkracuje dobu technologické přestávky.

Rychlé schnutí (v závislosti na teplotě, větrání a vlhkosti vzduchu), už po 12 hodinách od montáže se Speed Up urychlovačem je povrch připraven pro pokládku dalších vrstev.

ThermoWhite® PE 5/300

ThermoWhite® PE 5/300 je parotěsná zábrana s funkcí útlumu kročejového hluku, která je instalována pod potěry. Skládá se z 5mm nárazové pěny a vrstvené parní bariéry se samolepícími pásky. Používá se místo standardní parotěsné zábrany. V kombinaci s Thermowhite izolací lze dosáhnout snížení kročejového hluku až o 32 dB.

Technická data – 1 role PE 5/300
popis parametry hodnoty
Materiál Polyetylénová pěna s fóliovou laminací
Délka 40 m
Šířka 1,25 m
Plocha pokrytí 50 m2
Tlakové napětí při 10% kompresi EN 826 6,9 kPa
Stlačení při dlouhodobém zatížení ÖN B 6010 1 mm
Zatížení pod potěrem EN 12431 5 kN/m2
Hmotnost balení (1 role) 15 kg
Technická data – 1 role PE 5/300
popis parametry hodnoty
Dynamická poddajnost EN 29052-1 75 MN/m3
Třída hořlavosti ÖNORM (EN 13501-1) E
Třída hořlavosti DIN 4102 B 2
Snížení kročejového hluku o ÖNORM B 8115-4, v závislosti na plošné hmotnosti stěrky 20 dB
Snížení kročejového hluku o v kombinaci se systémem ThermoWhite WD 100 R nebo WD 70 R 32 dB
Nominální hodnota tepelné vodivosti λ D 0,045 W/mk
Dlouhodobá tepelná odolnost 80 – 85 °C